Geplaatst op: 31-07-2019Naar overzicht

Voorlichting- en matchingsbijeenkomst werken en leren in de zorg31 jul 2019

Op 17 december vindt van 18.00 tot 21.00 uur weer een voorlichting- en matchingsbijeenkomst plaats over werken en/of leren in de zorg. Locatie: UWV Haarlem, Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem.

Waarom deze bijeenkomst?
Samen met andere werkgevers kunt u contact leggen met potentiële werknemers en zij-instromers. Bezoekers
kunnen deze avond een concrete vervolgstap zetten in hun zoektraject in de sector zorg & welzijn.

Opzet van de bijeenkomst
· Informatiebijeenkomst over loopbaancoaching, opleiden in de zorg en mogelijkheden binnen het UWV/Gemeentekader;
· Deelnemers kunnen een vervolgafspraak maken met een loopbaancoach van “Sterk in je werk”;
· Deelnemers kunnen met u in gesprek bijvoorbeeld over een BBL-opleidingsplaats, een zij-instromerstraject, beschikbare vacatures, een bliksemstage of oriëntatiestage, een vrijwilligersplek, die de gelegenheid biedt nader kennis te maken met de zorg.

Aanmelden
We streven naar een vertegenwoordiging vanuit alle zorg sectoren: VV&T, ziekenhuis, jeugdzorg,
gehandicaptenzorg, huisartsen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar aanmeldingen@vbzkam.nl (o.v.v. organisatie en contactgegevens).

Meer informatie?
Monique Beentjes, 06 - 3333 3452

Graag tot ziens!