Geplaatst op: 02-04-2020Naar overzicht

Gratis parkeren zorgmedewerkers 02 apr 2020

Naar aanleiding van het coronavirus voorzien diverse gemeenten in speciale parkeervoorzieningen voor zorgmedewerkers.

In navolging van de besluiten in gemeenten Amsterdam en Amstelveen heeft samen Voor Betere Zorg aangedrongen op eenzelfde besluit door gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem: "Om het risico op besmetting te verkleinen is aan het personeel gevraagd om niet met het openbaar vervoer naar werk te komen. Het verzoek om te voorzien in gratis parkeervoorzieningen is ingewilligd, omdat het werk noodzakelijk is om de samenleving draaiende te houden en het belangrijk is dat de bezetting in deze beroepsgroepen in orde is."


Check de voorwaarden en aanvraagprocedure bij de gemeente waar jij werkt, of neem hierover contact op met je leidinggevende.