Geplaatst op: 31-10-2018Naar overzicht

Landelijke campagne ‘Ik Zorg’ gestart met regionaal contactpunt voor geïnteresseerden in zorg & welzijn31 okt 2018

Werksessie voor HR- en communicatieprofessionals op 29 november

Op 1 november 2018 is de landelijke publiekscampagne ‘Ik Zorg’ gelanceerd. In dit bericht informeren wij u over de aanpak in de regio en de contactpersonen vanuit samen Voor Betere Zorg. Ook nodigen we HR- en communicatieprofessionals uit voor de werksessie ‘Ik Zorg in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden’.

In de campagne Ik Zorg worden individuele verhalen van medewerkers in zorg en welzijn in beeld gebracht, om zo anderen te enthousiasmeren voor het werk in onze sector. De campagne richt zich ook op personeelsbehoud, door huidige medewerkers te inspireren met deze verhalen en meer inzicht te geven in de mogelijkheden die de sector te bieden heeft. De campagne is een initiatief van het ministerie van VWS en branche-, beroeps- en regionale werkgeversorganisaties en loopt tot 2021. Verschillende communicatiekanalen, zoals TV, radio, bioscoop en straatreclame, worden ingezet.

Coördinatie communicatie
In onze regio is vanuit samen Voor Betere Zorg Wendy van der Veen de coördinator van de regionale uitrol van deze campagne. Er is een landelijk mediaplan en mede op basis daarvan komen wij met een communicatieplan voor onze regio. Zo kunnen we de landelijk ontwikkelde campagnematerialen gezamenlijk en sterk inzetten. Vanuit de landelijke campagnewebsite www.ontdekdezorg.nl is er een link naar de regionale website van samen Voor Betere Zorg: www.infopuntzorg.nl. De website geeft informatie over werken en leren in de sector met loopbaantesten, overzicht van opleidingen, leer-werktrajecten en vacatures. De komende maanden wordt de site steeds verder aangepast zodat hij optimaal aansluit op de Ik Zorg campagne.

Regionaal Contactpunt
Door de landelijke campagne Ik Zorg en alle andere activiteiten voor het behouden van personeel en het aantrekken van nieuw personeel, bestaat een reële kans dat er een grote toestroom van geïnteresseerden richting de sector komt. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd is het een uitdaging om er als sector samen voor te zorgen dat we deze toestroom dusdanig in goede banen leiden, dat zowel huidig als toegestroomd nieuw personeel zich welkom voelt en een plek vindt.
In onze regio is vanuit samen Voor Betere Zorg Monique Beentjes de regionaal coördinator: zij brengt namens het contactpunt vraag en aanbod bij elkaar. Geïnteresseerden kunnen dus vanaf nu (naast de wijze waarop zij tot nu toe al bij Infopunt Zorg terechtkwamen) via de landelijke campagnewebsite naar www.infopuntzorg.nl worden verwezen. Monique staat de geïnteresseerden te woord, persoonlijk of telefonisch. Monique Beentjes inventariseert de komende tijd de actuele (opleidings)kansen om geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren en de weg te wijzen.

Werksessie
‘Ik Zorg in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden’
29 november  I  9.00 – 10.30 uur  I  Info over locatie volgt

Zowel voor het uitrollen van de campagne in de regio als het verwelkomen en behouden van (nieuwe) medewerkers hebben we jullie als HR-en communicatieprofessionals hard nodig. Daarom nodigen wij jullie uit voor een werksessie op donderdag 29 november.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we het regionale Ik Zorg campagneplan. Wij doen hiervoor een voorzet. Belangrijk is dat bestaande initiatieven en campagnes elkaar zo goed mogelijk versterken. We maken afspraken om de landelijk ontwikkelde campagnematerialen gezamenlijk en afgestemd in te zetten voor een optimaal effect in de regio.

Aanmelden
Meld je aan voor deze werksessie via de website van samen Voor Betere Zorg.

Vragen?
Neem dan contact op Wendy van der Veen (campagne) of Monique Beentjes (Regionaal Contactpunt) via 023 – 53 22 151.